منبع : اداره تبلیغات اسلامی گناباد |بازدید جناب سرهنگ ابراهیم زاده ازحلقه های صالحین خواهر در روستای گیسور
برچسب ها :